הגוף והנפש אחד הם. כל אחד מהם מהווה ביטוי שונה לאדם כולו. ביטוי אחד הינו פיזי וביטוי אחר הינו נפשי. כאשר משתנה משהו בגוף בהכרח משתנה גם בנפש ולהפך. ההשפעה ההדדית היא מתוך כך שלמעשה אין הפרדה בהם. הדיכוטומיה על פיה התפיסה המערבית מבדילה בניהם הינה חדשה בהיסטוריה של האדם.

הגוף עשוי מיליוני תאים. בין כולם רוחשת אנרגיה, אנרגיה המניעה את כולם והיא מכוונת את התפקוד שלהם לכדי מערכת אחת. לגוף תהליכי בקרה והגנה אין ספור, תהליכים מורכבים של מבנה ושל תפקוד. כל אלו נעשים באמצעות התנועה הנוצרת ממיליוני חלקיו. לכל תא יש התפקוד הנכון לו, לכל תא יש המחשבה השמורה לו ובכל אחד מהם אצור רגש. בין כל אלו נעה תודעה המורכבת וגם מכילה את כל התודעות כולן ויוצרת תודעה מאוחדת כזו היכולה לארגן את כולם ליישום כולל. מכאן שהנפש פרוסה על פני כל תאי הגוף והתודעה גם היא נמצאת בכל אחד ואחד מהם.

איברי הגוף ומערכות יחסים - כל חלק בגופנו מהווה חלק מהשלם שלנו חלק שאותו אנחנו צריכים וזקוקים לו - עם זאת ברמה הנפשית לא כל החלקים באמת מתפקדים כפי שכבר הסברתי לפני כן נוצרות חסימות בכל חלק שמדכאים אותו או שיש בו מטענים רגשיים רבים.

מערכת היחסים שבין האיברים משתקפת במערכות חיינו - זאת אומרת שאנחנו משליכים על אנשים אחרים את החלקים החסומים שלנו - אם אני ביטלתי בתוכי את יצירתי ויכולת העשייה שלי, וידיי ברמה החשיבתית שלהן חסומות, אני אצור קשר עם אדם אחר שיהווה עבורי את ידיי - הוא ייצור, יעשה יפעל. הכיצד אדע שקשר מסוים באמת קשור במערכת יחסים פנימית ולא הנאה צרופה מאותו אדם? כאשר התחושות והרגשות שלנו כלפי אדם מסוים הם חזקים ויש בהם ביטוי לחוסר השליטה שלנו בהם זהו למעשה כעס ותמיהה כמו של אדם שלא מבין איך ידו אינו נשמעת לו.

ישנם ספרים רבים העוסקים במשמעויות השונות של כל חלק ולחלק בגוף מבחינת הרגשות והחשיבה, אוכל לציין כי בשביל שאדם יגיע אל המשמעויות העמוקות כדאי שינסה להבין אותם לבדו - כל איבר משמעותו הנפשית נובעת מתיפקודו הפיזי. זאת אומרת שאם הגב נמצא מאחרוינו, מחזיק את יציבתנו, מאזן גמישות מול נוקשות - אזי זהו גם תפקידו החשיבתי להוות את התמיכה בשאר האיברים ולאפשר לנו את ההתיצבות הישירה מול חיינו.

כל מחלה היא ביטוי לצורך או רצון אשר אינו בא לידי ביטוי באופן מודע או אפילו שאנו מתכחשים אליו או נלחמים בו. בכדי להביא לידי הרמוניה בין המודע ללא מודע נדרש לדעת מה מתקיים בלא מודע ולשם כך משרתות אותנו גם מחלות מקטנות ועד גדולות.