ההחלטה לעשות תהליך ולעבוד מ"בפנים החוצה" היא החלטה מהותית, כי מרגע זה אנו צריכים לקחת אחריות על החיים שלנו, ז"א אין מקום להאשים אף אחד במה שקורה לנו בחיים. מהרגע שלוקחים אחריות מפסיקים להאשים את הגורל, מקריות, הורים, מטפלים וכו' והאדם לא יכול להמשיך להאשים את נסיבות חייו.

אדם שהחליט לעשות תהליך הוא זה שקובע את מהלך הדברים. כדי שאדם יוכל לקחת אחריות על חייו הוא צריך ליצור בתוכו את דמות ה"צופה" (הישות הפנימית המזהה והמקשיבה ללא התערבות), זו שרואה בכל רגע מה קורה ומזהה את ההתרחשויות הפנימיות והחיצוניות. תפקידו של ה"צופה"  לזהות היכן אני בתהליך,  כל אירוע שקורה ביום יום גם הוא חלק מהתהליך שעליי לעבור.

אדם שמחליט לעשות תהליך עם עצמו מתחייב להיות בכנות עם עצמו.  ה"צופה" לא נמצא במחשבה, יש לו חוויה בכל חלק וחלק בשלם. בהמשך התהליך הופך החלק המתבונן לחלק המאפשר ואחר מכן לחלק המכיל והמרפא.


לפני בחירת הטיפול אנו קובעים את סדר התהליך - שלבי התהליך (לא בהכרח קורים בסדר שמצוין): 

התעוררות - הרגע בו אנו מגלים את הצורך לעשות שינוי פנימי. או הרגע בו אנו מתעוררים לזהות שבעניין כלשהו אנו פועלים מכוח האנרציה.

תמיכה – לזהות איזה חלק בתוכי זקוק לעזרה (שכלי / רגשי / פיסי - ולחזק אותו). לדוגמא: אם הגוף חלש, צריך לחזק אותו בכדי לתמוך בתהליך גם אם התהליך רגשי.

ארגון מערכות - המציאות העכשווית צריכה להיות כזאת המאפשרת עשיית תהליך. לפני ששמים יעדים בטיפול, צריך לדעת שמסוגלים לעשות תהליך טיפולי. יש צורך להוריד את מה שמפריע לעשיית התהליך. לדוגמא ברמה הפיסית, אדם מצונן שיעבור מבית שהוא טחוב.

פתירה ושינוי - ללכת עם נושא מסוים לעומק עם החוויה הרגשית, לזהות היכן הדבר משתקף בגוף. זהו תהליך לאורך החיים כי שם יש ריפוי אמיתי, זהו תהליך עומק.

מציאות חיינו היא שיקוף של כל חלקי הנפש. חלקים אליהם אין מודעת הם אלו שיכולים להפתיע וליצור את אותם תחומים במציאות בהם איננו מרוצים. מטרת תהליך הריפוי היא להביא להיות אדם שלם ונוכח בכל חלקי האני ומתוך כך גם מקבל את מציאות חייו. כאשר אדם נוהג כקורבן (באופן כללי או בנושא מסוים) פועלים עליו כוחות שהוא מזהה כחיצוניים. בתהליך הריפוי אנו מזהים איזה חלקים פנימיים משתקפים באותם כוחות חיצוניים ועם אותם חלקים פנימיים נעשה תהליך של הכרות, זיהוי והגדרה ולאחר מכן נוכחות. כאשר מוצה התהליך אותו חלק פנימי מתאחד עם ה"שלם" התוצאה במציאות תהיה תחום נוסף בחיינו בו יש קבלה. או מתוך כך שהמציאות השתנתה לשביעות רצוננו או מתוך כך שאנו מקבלים אותה בחיוב.