שיטת T.B.P עוסקת בדיבור עם תחושות הגוף ודיבור עם איברי הגוף. כתמיכה בתהליך וכאפשרות להזכיר לגוף את המצב הבריא של כל איזור ואיזור נוצרו המדיטציות האלו.

תרגול המדיטציה מאפשר באמצעות חיבור לתודעה, לנשימה ולגוף להחיות את היעוד של הנשמה, להתקרקע, להיות בעל גבולות בריאים, להתרחב ולאחד בין החלקים.