שיטה זו מתמקדת בטיפול בנפש באמצעות השיחה עם הגוף, אך מבוססת על תפיסת הגוף והנפש כאחד. תאי הגוף נחשבים כבעלי תפקוד פיזי אך גם בעלי תודעה ורגש. מכיוון שמחלה בתפיסה זו היא ביטוי לפגיעה רגשית, בוודאי שלטיפול יש השפעה על הגוף, אך עם זאת השפעה זו אינה ישירה. המטפל מוודא בתחילת התהליך שלמטופל המשאביים הפיזיים לעבור תהליך ואינו מתערב בתהליכים רפואיים אחרים. למחלות מסויימות ישנם תרגילים ספציפיים המותאמים למחלה, כמו לסרטן, מחלות אוטואימוניות ועוד...