מטפל מוסמך הוא מי שעבר את מסלול ההכשרה במהלכו חווה בעצמו את התהליך. במהלך מסלול ההכשרה עוברים התלמידים תרגילים רבים ואף לומדים להשתמש בכלים עבור עצמם.