במהלך המסלול לומדים המטפלים לעתיד את המשמעויות של כל איבר ואיזור בגוף. בנוסף לומדים על תהליך הטיפול ואיך לעזור למטופל בעיבוד השינוי על ידי שימוש בשיחה, ב"שיטת תחושות" ועוד.הטיפול עושה שימוש בתרגילים בהם יש הנחייה מובנית שהיא מעין תסריט קבוע, פרוטוקול ידוע מראש של שאלות מנחות. במסלול ההכשרה מחדדים את השימוש בתסריט ושמים דגש על קשיים שיכולים לעלות במהלך התרגילים.