זוהי שיטת טיפול המבוססת על הרעיון שלכל אדם כמה "אניים", לחלקם הוא מודע ולחלקם לא. בכל איבר בגוף יש "אני" אחר, בין ה"אניים" השונים יש מערכת יחסים וטיבה משפיע על מערכות היחסים עם הסובבים. בין כל איברי הגוף יש מערכות יחסים, הסביבה היא שיקוף של אותם אניים ושל מערכות היחסים בניהם.

ביטוי כל אחד ואחד מה"אניים" אלו ושינוי במערכות היחסים בין אותם "אניים" מאפשר בניית "עצמי" יציב וקוהרנטי. במהלך הטיפול המטופל לומד לדבר מתוך גופו, הנחייה היא קבועה ...אך בכל פעם משתתפים איברים אחרים...

את מערכת היחסים הפנימית ניתן לשנות בעזרת שיטת הטיפול. שיטת הטיפול כוללת תהליך מובנה של זיהוי האני, הפיכתו למודע, ביטוי רגשותיו והכרתו באני האחר (הפנימי גם הוא). כך, מתאפשרת מודעות לחלקים שונים, הגדרה והפרדה פנימית. אלו יוצרים גבולות ו"עצמי" מכיל, יציב וקוהרנטי. 

הסבר מצולם מתוך קורס: